GreenVETers

Włączenie „deliberacji obywatelskiej” i”demokracji deliberatywnej” na rzeczzrównoważonego rozwoju do oficjalnychprogramów nauczania VET

Kurs szkoleniowy online:

Deliberacja Obywatelska i Zielony Ład dla kursówrolniczych i inżynieryjnych

Arkusze