„Zaproszenie przyrody do zajęć lekcyjnych może rozpalić w uczniach fascynację i pasję do różnorodności życia na Ziemi oraz wzbudzić poczucie odpowiedzialności za jego ochronę”.

Sir David Attenborough

O projekcie

GreenVETers – Włączenie „deliberacji obywatelskiej” i „demokracji deliberatywnej” na rzecz zrównoważonego rozwoju do oficjalnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

Więcej

Partnerzy