Partnerzy

Rezultaty intelektualne projektu GreenVETers zostały stworzone przez europejskie konsorcjum złożone z pięciu różnych organizacji z pięciu różnych krajów (Holandii, Portugalii, Polski, Grecji i Cypru) w ramach projektu Erasmus+ KA2 dotyczącego edukacji i innowacji w szkołach.

Fundacja Centrum Wiedzy PRO WORK promuje rozwój kariery osób znacznie zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy i/lub życia społecznego, wykwalifikowanych pracowników oraz innych osób, które potrzebują coachingu, szkoleń i doradztwa w wielu różnych tematach i sektorach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. PRO WORK działa w sektorach takich jak ICT, zrównoważony rozwój, środowisko, gospodarka, opieka zdrowotna i technologia związana z zatrudnieniem chronionym, przedsiębiorczością, rozwojem talentów młodzieży, bezrobociem i luką pokoleniową.

The Polish Farm Advisory and Training Centre Not-For-Profit Sp. z o.o. jest prywatną firmą non-profit, która świadczy usługi doradztwa rolniczego i kompleksowe usługi konsultingowe dla polskich agroprzedsiębiorców i rolników indywidualnych, aby pomóc im w skutecznym założeniu gospodarstwa rolnego od samego początku, jego efektywnym rozwoju oraz stymulowaniu jego wzrostu w przyszłości, zapewniając rentowność. Nasze cele to: wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz ich rewitalizacja, a także promowanie ducha przedsiębiorczości poprzez zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich dostępu do wiedzy i informacji.

Web2Learn (W2L) jest partnerem biznesowym, który oferuje wysokiej jakości rozwiązania i usługi w zakresie cyfrowej nauki i profesjonalnych szkoleń, skierowane głównie do sektora VET i szkolnictwa wyższego. Firma ma siedzibę w Salonikach w Grecji, a zespół składa się z sześciu wysoko wykwalifikowanych osób.
Firma specjalizuje się w dwóch obszarach działalności: otwartości i łączności społecznej.

 

C.I.P. Citizens In Power jest niezależną organizacją pozarządową typu non-profit. CIP jest jedną z wiodących cypryjskich organizacji w dziedzinie edukacji globalnej, innowacji społecznych, przedsiębiorczości, umiejętności STEM i zrównoważonego rozwoju. Misją organizacji jest wdrażanie międzysektorowych, interdyscyplinarnych podejść w odpowiedzi na podstawowe wyzwania społeczne, edukacyjne i środowiskowe oraz luki w polityce, głównie poprzez transfer technologii i operacjonalizację wyników badań.

CEPROF jest akronimem od School Centers for Vocational Education. Jest to przedsiębiorstwo założone w 1991 roku specjalnie w celu utworzenia Escola Profissional de Espinho (ESPE) i jest jedną z najstarszych szkół VET w Portugalii (do 2004 roku wszystkie szkoły VET w Portugalii były prywatne).
ESPE/CEPROF jest upoważniona do działania jako szkoła VET (Authorization of Operation nr. 27) i jest akredytowana przez portugalskie Ministerstwo Edukacji.
ESPE/CEPROF integruje również „Centrum Poradnictwa Zawodowego i Doradztwa”, poprzez swoje Centrum Kwalifikacji (Centro Qualifica). Centrum to nie tylko zapewnia poradnictwo zawodowe i doradztwo spersonalizowane przez techników z tego Centrum (zazwyczaj psychologów), ale także walidację i certyfikację kompetencji zawodowych dla osób powyżej 21 roku życia. W tym procesie walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych, stażyści są kierowani do przygotowania portfolio, w którym pokazują swoje umiejętności zawodowe oraz to, że są gotowi na dodatkowe szkolenie, aby uzupełnić brakujące umiejętności.