O projekcie

GreenVETers – Włączenie „deliberacji obywatelskiej” i „demokracji deliberatywnej” na rzecz zrównoważonego rozwoju do oficjalnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

Zaangażowanie obywatelskie w odniesieniu do zmian klimatycznych jest głównym elementem rozwiązywania i zwalczania bezprecedensowego kryzysu ekologicznego w skali globalnej, jak i lokalnej, co widać na przykładzie Zielonego Ładu UE i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Zdaje się, że umiejętności związane z deliberacją są ograniczone w bardziej tradycyjnych dziedzinach technicznych i praktycznych, takich jak rolnictwo i inżynieria. Jest to wyjątkowo niekorzystne, ponieważ dziedziny te są bezpośrednio związane zarówno z przyczynami degradacji środowiska, jak i innowacyjnymi i trwałymi rozwiązaniami tego problemu.

Szczególnie uczniowie szkół i kursów zawodowych odnieśliby duże korzyści ze zwiększenia stopnia szczegółowości kształcenia w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz z wprowadzenia kształcenia w zakresie zasad demokracji deliberatywnej. Takie zasoby i narzędzia są niezbędne w tzw. „zielonych zawodach” oraz w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W rezultacie projekt GreenVETers ma na celu włączenie demokratycznych zasad deliberacji obywatelskiej, zaangażowania i demokracji deliberatywnej do kształcenia zawodowego w zakresie rolnictwa i inżynierii. Innowacyjne, otwarte zasoby edukacyjne i działania przeprowadzane w ramach projektu pozwolą osiągnąć te cele w krajach europejskich i poza nimi.

Ogólne cele projektu:

  • Poprawa jakości deliberatywnej partycypacji publicznej poprzez stworzenie innowacyjnego, indywidualnego dla danego zawodu kursu, który uwzględnia zasady deliberacji obywatelskiej i Zielonego Ładu w kontekście zrównoważonego rozwoju.
  • Umożliwienie nauczycielom oraz osobom uczącym się w możliwości wymiany wiedzy i rzeczowej dyskusji na temat deliberacji obywatelskiej w ramach kursów rolniczych i inżynieryjnych w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
  • Zwiększenie wkładu szkół zawodowych w osiąganie celów Zielonego Ładu
  • Zwiększanie demokratycznych kompetencji edukatorów i uczniów szkół zawodowych w zakresie promowania „zielonej” transformacji w ich dziedzinach kształcenia.

Rezultaty intelektualne projektu GreenVETers:

  1. Podręcznik na temat Zielonego Ładu i Deliberacji Obywatelskiej, który wprowadzi pojęcie deliberacji obywatelskiej i demokracji deliberatywnej w kontekście realizacji celów Zielonego Ładu.
  2. Przewodnik pedagogiczny: Zaangażowanie obywateli i demokracja deliberatywna na rzecz działań klimatycznych w szkołach zawodowych”, który pomoże nauczycielom zrozumieć korzyści pedagogiczne płynące z wdrażania deliberacji obywatelskiej w celu przeciwdziałania zmianie klimatu w niektórych zawodach.
  3. Internetowy kurs szkoleniowy „Deliberacja Obywatelska i Zielony Ład” dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie rolnictwa i inżynierii, który dzięki kształtowaniu umiejętności deliberacji obywatelskiej, dostarczy motywacji do wprowadzania innowacji i zrównoważonego rozwoju w praktykach rolniczych i inżynieryjnych.
  4. Raport „Ku przyszłości: Zbiór dobrych praktyk”, który będzie zawierał relacje wideo i zdjęcia z seminariów sokratejskich z udziałem grupy docelowej oraz decydentów ds. środowiska.