Het project

GreenVETers: ‘burgerdeliberatie’ en ‘deliberatieve democratie’ voor duurzame ontwikkeling inbedden in de officiële MBO-curricula

Actief burgerschap met betrekking tot klimaatverandering is een centraal onderdeel van het aanpakken en bestrijden van de ongekende milieucrisis die zich momenteel ontvouwt, zowel wereldwijd als lokaal, zoals blijkt uit de Green Deal van de EU en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN.

Ondertussen lijkt de praktijk van deliberatieve vaardigheden beperkt te zijn op meer traditioneel technische en praktische gebieden, zoals landbouw en techniek. Deze tekortkoming is nadelig omdat deze onderwerpen direct verband houden met zowel de oorzaken van als de innovatieve en duurzame oplossingen voor aantasting van het milieu.

Studenten van scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding (MBO) zouden in het bijzonder baat hebben bij een vergroting van de specificiteit van hun onderwijs over ecologische duurzaamheid en bij de introductie van onderwijs over deliberatieve democratieprincipes. Dergelijke middelen en instrumenten zijn een integraal onderdeel van ‘groene’ beroepen en in de pleitbezorging voor duurzame ontwikkelingspraktijken.

Als gevolg hiervan heeft het GreenVETers-project tot doel de democratische principes van burgerdeliberatie (CD), betrokkenheid en deliberatieve democratie te verankeren in MBO-landbouw- en techniekcursussen. De innovatieve open leermiddelen en activiteiten van het project zullen deze doelen binnen Europese landen en daarbuiten bereiken.

De algemene doelstellingen van het project zijn de volgende:

  • De deliberatieve kwaliteit van publieksparticipatie verbeteren door een innovatieve, beroepsspecifieke cursus te ontwikkelen waarin burgerdeliberatie en de Green Deal voor duurzame ontwikkeling zijn verankerd
  • MBO-docenten en leerlingen kansen bieden om deel te nemen aan kennisuitwisseling en een geïnformeerde discussie over burgerdeliberatie in MBO-landbouw- en techniekcursussen
  • De bijdrage van MBO-scholen aan het bereiken van de doelstellingen van de EU Green Deal op relevante gebieden versterken
  • De democratische competenties van MBO-docenten en studenten versterken om te pleiten voor de ‘groene’ transformatie van hun beroepsvelden.

De intellectuele output van GreenVETers zal de volgende zijn:

  1. Het handboek over de Green Deal en burgerdeliberatie, waarin het concept van burgerdeliberatie en deliberatieve democratie wordt geïntroduceerd om de doelstellingen van de Green Deal te verwezenlijken.
  2. De Pedagogische Gids: ‘Burgerbetrokkenheid en deliberatieve democratie voor klimaatactie op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding’ die leerkrachten zal helpen de pedagogische voordelen te begrijpen van het operationaliseren van burgerdeliberatie om klimaatverandering in bepaalde beroepen aan te pakken.
  3. De online-trainingscursus over burgerdeliberatie en de Green Deal voor VET-docenten in landbouw en techniek die beroepsspecifieke drijfveren en potentieel voor innovatie en duurzaamheid in landbouw- en technische praktijken zullen bieden door middel van het oefenen van burgerdeliberatie.
  4. Het rapport over “The Way Ahead: A Collection of Good Practices”, zal videogetuigenissen en afbeeldingen bevatten nadat de doelgroepen hebben deelgenomen aan praktische socratische seminars met milieubeleidsmakers.