Το έργο

GreenVETers: Ενσωμάτωση της «δημόσιας διαβούλευσης» και της «διαβουλευτικής δημοκρατίας» για βιώσιμη ανάπτυξη στα επίσημα προγράμματα διδασκαλίας ΕΕΚ.

Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή αποτελεί βασικό πυλώνα στην αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της άνευ προηγουμένου περιβαλλοντικής κρίσης που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, όπως φαίνεται από την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ.

Εν τω μεταξύ, η πρακτική των διαβουλευτικών δεξιοτήτων φαίνεται να είναι περιορισμένη σε πιο παραδοσιακά τεχνικούς και πρακτικούς τομείς, όπως η Γεωργία και η Μηχανική. Αυτή η ανεπάρκεια οδηγεί σε αρκετά δυσμενείς συνέπειες, καθώς αυτοί οι τομείς σχετίζονται άμεσα τόσο με τις αιτίες, όσο και με τις καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές σχολείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) θα επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και από την εισαγωγή της εκπαίδευσης στις αρχές της διαβουλευτικής δημοκρατίας. Τέτοιοι πόροι και εργαλεία είναι αναπόσπαστα σε «πράσινα» επαγγέλματα και στην υπεράσπιση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Ως αποτέλεσμα, το έργο GreenVETers στοχεύει στην ενσωμάτωση των δημοκρατικών αρχών της δημόσιας διαβούλευσης (ΔΔ), της συμμετοχης και της διαβουλευτικής δημοκρατίας στα μαθήματα Γεωργίας και Μηχανικής σε σχολές ΕΕΚ. Οι καινοτόμοι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι και δραστηριότητες του έργου θα επιτύχουν αυτούς τους στόχους εντός και εκτός των ευρωπαϊκών χωρών.

Οι Γενικοί Στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Να βελτιώσει τη διαβουλευτική ποιότητα της συμμετοχής του κοινού με την παραγωγή ενός καινοτόμου, ειδικού μαθήματος που ενσωματώνει τη ΔΔ και την Πράσινη Συμφωνία για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Να προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ΕΕΚ ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή γνώσεων και ενημερωμένη συζήτηση σχετικά με τη ΔΔ στα μαθήματα Γεωργίας και Μηχανικής σε σχολές ΕΕΚ
  • Να ενισχύσει τη συμβολή των σχολών ΕΕΚ στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ στους σχετικούς τομείς.
  • Να ενισχύσει τις δημοκρατικές ικανότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών ΕΕΚ για να υποστηρίξουν τον «πράσινο» μετασχηματισμό των επαγγελματικών τους πεδίων.

Τα παραδοτέα του έργου GreenVETers θα είναι τα ακόλουθα:

  1. Το Εγχειρίδιο για την Πράσινη Συμφωνία και τη Δημόσια Διαβούλευση το οποίο θα εισαγάγει την έννοια της δημόσιας διαβούλευσης και της διαβουλευτικής δημοκρατίας για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.
  2. Ο Παιδαγωγικός Οδηγός με τίτλο «Συμμετοχή των πολιτών και διαβουλευτική δημοκρατία για τη δράση για την κλιματική αλλαγή στις σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)» ο οποίος θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τα παιδαγωγικά οφέλη από τη λειτουργικότητα της ΔΔ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.
  3. Το Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Δημόσια Διαβούλευση και την Πράσινη Συμφωνία για εκπαιδευτές ΕΕΚ στη Γεωργία και τη Μηχανική, το οποίο θα παρέχει εξειδικευμένη καθοδήγηση και δυνατότητες για καινοτομία και βιωσιμότητα στη Γεωργία και τη Μηχανική μέσω της εφαρμογής της ΔΔ.
  4. Η έκθεση με τίτλο “Η Μελλοντική Πορεία: Μια Συλλογή Καλών Πρακτικών”, η οποία θα περιλαμβάνει μαρτυρίες βίντεο και εικόνες, μετά τη συμμετοχή των ομάδων-στόχου σε πρακτικά σεμινάρια Σωκρατικής διαλεκτικής με φορείς χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής.