Partners

De resultaten van GreenVETers worden gecreëerd door een Europees consortium bestaande uit vijf verschillende organisaties uit vijf verschillende landen (Nederland, Portugal, Polen, Griekenland en Cyprus) in het kader van een Erasmus+ KA2-project voor schoolonderwijs en innovatie.

Stichting Kenniscentrum PRO WORK bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (aanzienlijke) afstand tot de arbeidsmarkt en/of samenleving, vakmensen en anderen die behoefte hebben aan coaching, training en begeleiding in een grote verscheidenheid aan sectoren en onderwerpen, nationaal en internationaal. PRO WORK is actief in sectoren als ICT, duurzaamheid, milieu, economie, gezondheidszorg en technologie die te maken hebben met sociale werkvoorziening, ondernemerschap, talentontwikkeling van jongeren, werkloosheid en generatiekloof.

Het Poolse “Farm Advisory and Training Centre Not-For-Profit Sp. z o.o.” is een particulier bedrijf zonder winstoogmerk, dat effectieve consultancy en uitgebreide adviesdiensten levert aan Poolse agrarische bedrijven en individuele boeren om hun agro-ondernemingen succesvol te ontwikkelen, deze effectief te ontwikkelen en de groei in de toekomst te stimuleren en de economische levensvatbaarheid te verzekeren Onze doelstellingen zijn: bevordering van de plattelandsontwikkeling, revitalisering van plattelandsgebieden en bevordering van de ondernemersgeest door kennis en informatie te delen met het grote publiek in landelijke gebieden.

Web2Learn (W2L) is een zakenpartner die hoogwaardige oplossingen en diensten voor digitaal leren en professionele training biedt, voornamelijk gericht op de sector beroepsonderwijs en -opleiding en hoger onderwijs. Het bedrijf is gevestigd in Thessaloniki, Griekenland, en het team bestaat uit zes zeer gekwalificeerde mensen op allerlei expertisegebieden.
Het bedrijf is gespecialiseerd in twee activiteitsgebieden, zogenaamde “openheid en sociale connectiviteit”.

CIP Citizens In Power (CIP) is een onafhankelijke non-profit, maar niet-gouvernementele organisatie. CIP is een van de toonaangevende organisaties in Cyprus op het gebied van mondiaal onderwijs, sociale innovatie, ondernemerschap, STEM en duurzame groei. De missie van de organisatie is het implementeren van sectoroverschrijdende, interdisciplinaire benaderingen als antwoord op fundamentele sociale, educatieve en ecologische uitdagingen en beleidslacunes, voornamelijk door technologieoverdracht toe te passen en de onderzoeksresultaten te operationaliseren.

CEPROF is een acroniem voor School Centres for Vocational Education (MBO). Het is een MKB, die in 1991 speciaal is opgericht voor de oprichting van de zogenaamde “Escola Profissional de Espinho (ESPE)” en is een van de oudste MBO-scholen in Portugal (tot 2004 waren alle MBO-scholen in Portugal privé).
ESPE/CEPROF is geautoriseerd om te werken als een MBO-school en is geaccrediteerd door het Portugese Ministerie van Onderwijs.
ESPE/CEPROF fungeert ook als een “Professional Guidance and Counseling Centre”, via het kwalificatiecentrum (Centro Qualifica). Dit centrum biedt niet alleen professionele begeleiding en advies op maat door technici van dit centrum (meestal psychologen), maar ook de validatie en certificering van professionele competenties voor mensen ouder dan 21 jaar. In dit proces van het valideren en certificeren van professionele vaardigheden worden stagiaires begeleid bij het opstellen van een portfolio, waarin zij hun professionele vaardigheden laten zien en bereid zijn om aanvullende training te krijgen om de ontbrekende vaardigheden aan te leren.