Εκδηλώσεις

Η σύμπραξη του έργου GreenVETers θα πραγματοποιήσει επιτόπιες δοκιμές για το Διαδικτυκό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Μαθημάτων με τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευομένους ΕΕΚ. Αν θέλετε να λάβετε μέρος, τότε μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε περιρισσότερα και χρησιμοποιήστε τη φρόμα “Εποικοινωνήστε μαζί μας” για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας!

Eπιπλεόν, προς το τέλος του έργου κάθε εταίρος θα διοργανώσει μεγάλες εκδηλώσεις για να παρουσιάσει όλα τα αποτελέσματα του έργου από όλες τις χώρες των εταίρων!

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε για αυτές και για άλλες εκδηλώσεις που θα προγραμματίσουν οι εταίροι σε σχέση με το έργο στην Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς επίσης και διαδικτυακά!